இவர்தான் பெரியார் | Periyar – பேரா.அருணன்


பெரியார் என்றால் சாதிய எதிர்ப்பாளர், ஆணாதிக்க எதிர்ப்பாளர், மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பாளர். அவர்தான் பெரியார் என்று தனக்கே உரிய பாணியில் பெரியாரின் பங்களிப்பை விவரிக்கிறார் பேரா.அருணன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s