நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்கு பிறகு தமிழ் மாநிலம் உருவான தினம் – கே.பாலகிருஷ்ணன்


நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்கு பிறகு சென்னை மாகாணம் தமிழ் மாநிலமாக உருவான தினம் இன்று (1 நவம்பர் 1956) – கே.பாலகிருஷ்ணன், மாநிலச் செயலாளர், சிபிஐ(எம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s